top of page
Search
  • Writer's pictureטל מירון

מפתח 3


מפתח 3 כאוס – חדשנות – תמימות

מבעד עיני ילד Through the eyes of a child


בתדר הנמוך : כאוס Chaos

בתדר מתנה : חדשנות Innovation

בתדר מרומם: תמימות Innocence



בתדר הנמוך כאוס, תוהו ובוהו. מצב הישרדותי, קשיים בהתחלות ואי יכולת להכיל או לעשות שינויים. הכל נראה כאוטי אך כשסומכים על עצמנו ועל העולם רואים שזה לא באמת כאוס אלא רק הפחד משינוי. תיאורית הכאוס מסבירה שכל הפרעה קטנה או שינוי קטן בתנאי ההתחלה משנים את מהלך האירועים המתרחשים. כאוס כפרספקטיבה מאחר וגם באי סדר קיים סדר חבוי המתגלה. הגנים שלנו מתוכנתים לשרוד ולהישאר במבנה אינדיבידואלי נפרד אך מושפעים מאד מתנאי הסביבה. רובנו לכודים בצורת חשיבה מסוימת ומחפשים יציבות שהינה רק אשליה מהפחד משינוי. יוצרים עוגנים להתמודד עם השינוי והכאוס. נדרש אומץ לבטוח בכאוס ולא לנסות להתגונן מפניו. הסביבה משפיעה עלינו וככל שאנו משנים ומשתנים בקלות מגיעים לתדר המתנה ומתוך הכאוס נוצר משהו חדש.



בתדר המתנה חדשנות, יצירת משהו חדש לגמרי. מעבר לאנוכיות ולכאוס טמון שיתוף פעולה וחדשנות מתוך התרחבות והתפתחות אבולוציונית. חדשנות המתרחשת כשבאמת אתה מתחיל לחשוב בעצמך, אולי נשמע כמו אירוע יומיומי אך למעשה זה יחסית נדיר. ברגע שמתחילים לראות מעבר לתפיסת העולם הקולקטיבית אפשר להיות באמת חדשני. חדשנות נובעת מאימוץ והכלת הכאוס ואין פחד לנסות או להתחיל דברים. חיים כמו ילדים עם לב ומיינד פתוחים להשפעות הסביבה באופטימיות הלב ושמחה. אופטימיות אמתית נובעת מאנרגיה קוהרנטית ודינמית הקיימת בליבת הבריאה. אחדות משמעותה אפקטיביות שיתופית, חדשנות מרמזת על שיתופי פעולה טבעיים ליצירת החדש. החיים הם שינויים מתמשכים.

בתדר המרומם תמימות או תום, נקודת מבט ילדית. רואים את העולם כשעשוע. הכל משחק, אימפרוביזציה, ביטחון ואמון פנימי כשיוצאים מהמיינד. התודעה משחקת עם עצמה, חוקרת מתנסה. המודעות משחקת כמו ילד קטן הבוחן צעצוע הנמצא בידו וכרגע מרוכז רק בו. בקרוב כולנו ניזכר שבאנו לשחק ולא נהיה כל כך רציניים. כולנו ילדים, ילדי היקום והשמחה האמתית נובעת מהרפיה מהרצינות ומציאת העונג בכל דבר שהחיים מציבים לפנינו. הילדים החדשים שייוולדו בעתיד שלעולם לא יהפכו לרציניים וישארו בתודעה ילדית. אין גבולות , חסמים , חוקים ועבודה – הכל פשוט משחק.


בן הזוג לתכנות : מפתח 50 הערוץ בעיצוב האנושי: 3-60 המפתח מוגדר במרכז : סאקרל חלק מטבעת קודון: טבעת החיים והמוות 3,20,23,24,27,42 חומצת אמינו: לאוצין (Leucine)


86 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page