top of page
Search

מפתח 2

Updated: Dec 24, 2021

מפתח 2 חוסר כיוון – כיווניות – אחדות

חוזרים אל האחד Returning to the One


בתדר הנמוך : חוסר כיוון Dislocation בתדר מתנה : כיווניות Orientation בתדר מרומם: אחדות Unity

בתדר הנמוך חוסר כיוון, תלישות מרגישים אבודים, מבולבלים ומנותקים אך זאת רק תחושה אנושית. אשליה של חוסר כיווניות, אנחנו תמיד במקום הנכון לנו כרגע. מרגישים ורואים את עצמנו כנפרדים. קיים פחד קולקטיבי שאנחנו והאנושות איבדה את דרכה והולכת לקראת השמדה עצמית אך זאת אשליה. קיימת תחושת פחד מפספוס הזדמנויות ותקיעות בתבניות חוזרות המרוקנת מאנרגיה, מרגשים מחוץ לזרימת החיים . תוצאה של מעשים שהתחילו מפחד שונים מאלו המתחילים מאמון בחיים. הבדידות וחוסר האונים האשלייתי משתנה כשמוכנים להתבונן בעצמנו בכנות פנימית, דבר המוביל למודעות רחבה יותר. אין החלטות נכונות ולא נכונות או טעויות אלא רק התנגדות למציאות כאג'נדה הקיימת במחשבה. אותה תחושה של אי ידיעה ותקיעות הכרחית על מנת שנעצור.

בתדר המתנה כיווניות, אוריינטציה וזרימה. שינוי המתרחש בעקבות שיחה מקרית, משבר, טיפול או שינוי במצב המודעות. הרגשה שכל דבר נעשה בקלות וביעילות, סומכים על עצמנו ועל היקום ומתחילים להסתנכרן. השינוי במודעות משפיע על מעשינו או כתוצאה משינוי במעשינו הגורם לשינוי במודעות. צירופי מקרים הם הסימן הכי בולט לסינכרוניות. החיים הופכים לקלים, זורמים וקסומים. סימן נוסף פרצופך האמתי מתגלה לעולם ומשנה את התפיסות וההשלכות של אחרים. מתחילים ליהנות מחיים הרמוניים. כוח החיים היצירתי מתגלה בתוכך ויוצר שדה משיכה סביבך. הכוח האלקטרומגנטי של ההילה מתגבר כך שעוצמת הנשיות משתחררת ודרכה נובעת העוצמה האוניברסלית.

בתדר המרומם אחדות, אין דואליות ואג'נדה רק אהבה. לכוון מישהו זה לאהוב אותו, להיות אתו. אנשים לא צריכים עזרה אלא רק אהבה. הטבע הנשי מתגלה כקבלה, קליטה. לא ניתן להבין את האחדות רק לחיות אותה. האחדות כסיום כל ההפכים, כל החידות אך התעלומות נשארות בדיוק כמו שהן, מוביל לתחושת אמון בלתי ניתנת לתיאור. הארה לא מרחיקה אותך מהחיים אלא מציבה אותך ממש במרכזם - בלב החיים, היכן שתמיד היית. זהו הייעוד הסופי שלנו כמין אנושי לממש, להבין ולהרגיש את אחדותנו עם כל אשר קיים. בן הזוג לתכנות : מפתח 1 הערוץ בעיצוב האנושי: 14- 2 המפתח מוגדר במרכז : G חלק מטבעת קודון: טבעת המים 2,8 חומצת אמינו: פנילאלנין (Phenylalanine)

ReplyForward

122 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page