top of page
Search
  • Writer's pictureטל מירון

מפתח 11


מפתח 11 The Light of Eden האור של גן עדן


בתדר הנמוך : ערפול Obscurity

בתדר המתנה : אידיאליזם Idealism

בתדר המרומם : אור Light


בתדר הנמוך ערפול, אי ראיית המציאות בברור שקועים בפנטזיות, אשליות, חלומות שלא מתגשמים. הצד הימני של מוח רואה דימויים, תמונות בתדר הנמוך מייצרת מציאות מדומה שמקורה מאג'נדות נסתרות, אגו ובעיות רגשיות לא פתורות. הצד ימני הנשי האינטואיטיבי מודחק על ידי צד שמאל הלוגי, הגיוני והסיבתי המשתלט על חיינו כך שהצד הימני נראה כאוטי וחסר היגיון. כתדר קולקטיבי מצומצם בצל רואים ושומעים רק מה שרוצים לראות ולשמוע בכך נוצר שדה אשליה. מה שרוב האנשים חושבים עליו כמציאות זאת ראייה מאוד מעורפלת של המציאות האמתית. המציאות החיצונית משקפת את המציאות בתוכנו.


בתדר המתנה אידאליזם, האגו מתחיל להתפוגג ומה שנראה לנו בתדר הנמוך כחלומות אבודים ופנטזיות מתגלה כזיכרונות קדומים, דימויים וארכיטיפיים. שדה האשליה היצירתי ודמיוני מציף תמונות ודימויים מתת מודע וכעת ניתן להתמודד עם כל מה שהודחק - אשמה, דחייה, כבוד, כאוס, אהבה. אידיאליזם מייצג את הזרימה המתמדת של הזיכרון הארכיטיפי לעולם החומר. על מנת שהאידיאליזם יבוא לידי ביטוי בעולם כל מה שהוא צריך זה מבנה להתבטא. אך ראשית עלינו לגלות מה הם האידיאליים והחלומות האמתיים שלנו. הטריק הוא לא להזדהות עם הדימויים אלא הבנת הדימוי ארכיטיפי ואיך אנו מרגישים לגביו ולתת לו להתגשם בצורה חופשית בעולם. ברגע שנחזור להשתמש גם בצד הימיני של המוח, האסוציאטיבי העולם יהיה הרבה יותר מאוזן. בתקופה זו הרבה ידע קדום, שמאני חוזר לתודעה הקולקטיבית של הפלנטה, כך הקסם האמתי יכול להתרחש בעולם. ראשית עליכם לגלות מה הם האידיאלים והחלומות האמתיים שלכם.


תדר המרומם אור, טהור וצלול ולא האור פיזי, אלא אור מעבר לכל צורות החומר והאינטליגנציה שמעבר לכל הזדהות ומכיל בתוכו נשימה של שלום מתמשך. הכל נראה כאור ונמדד כתדר וניתן לראות בברור מי אותנטי ומי מעמיד פנים. האור במצבו הטהור לא קשור לטוב או לרע. מייצג את ההתעלות מעבר לדואליות. האור לא נמצא מחוץ לאו בשמיים למעלה אלא בתוכנו כשמאמצים גם את תדר הצל. הדימוי הארכיטיפי, התמונה שחוזרת על עצמה משמשת כנמסיס, שד קדום הנמצא בתוכנו על מנת שנרגיש כל מה שצף ובכך נפורר את צעיף האשליה ונראה את העולם מנקודת מבט של ילד. האידיאליסטיים העתידים יישאו את הבסיס למהפכה בשינוי הרוח האנושית עצמה.


בן הזוג לתכנות : מפתח 12 הערוץ בעיצוב האנושי : 11 - 56 המפתח מוגדר במרכז : אג'נה

חלק מטבעת קודון: טבעת האור 5,9,11,26 חומצת אמינו : תראונין (Threonine)

128 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page