top of page
Search
  • Writer's pictureטל מירון

מפתח 10

Updated: Dec 19, 2021


מפתח 10 Being at Ease להיות בנוחות

בתדר הנמוך : אובססיה עצמית Self- obsession

בתדר המתנה : טבעיות Naturalness

בתדר המרומם : הוויה Being


בתדר הנמוך אובססיה עצמית מרוכזים במיוחדות שלנו או בחיפוש אחריה. מתמקדים בעצמנו, כל דבר נראה אישי מנקודת מבט סובייקטיבית וקשה לקבל את מיוחדות האחר. פחד לאבד את הזהות . יציאה למסע חיפוש עצמי רק שלא נצטרך להתמודד עם עצמנו. מרבית הזמן מודאגים מבעיות ואתגרים, בעבודה, בלימודים, בחיים ושכחנו איך להירגע ולנוח. עסוקים בהגדרות וניסיון לדעת מי אני, מציאת בן זוג וכל מיני הסחות דעת ונמצאים במרדף לעשיית כסף. נתבונן רגע לגבי מה יש לנו אובססיה? האם אנו מכורים לדרמה, לסבל, לאתגרים? מאחר וכך התרגלנו לחיות, על מנת שלא ישעמם לנו אנחנו מעסיקים את עצמנו.


בתדר המתנה טבעיות, אי עשייה, נינוחות ורגיעה, הדברים נעשים מעצמם. השאלה מי אני או בצורותיה השונות מה הייחודיות שלי , מה היעוד שלי, למה באנו לפה, אלו שאלות שהמוח שואל. לפני התפתחות המוח בני האדם חיו בצורה טבעית כמו בעלי החיים. אנחנו נמצאים במסע חיפוש עצמי עד שמגלים שאנחנו לא ניתן להגדרה כשם, מקצוע, מעשים, רגשות, מחשבות, אמונות כזהות עצמית. הטבעיות היינה מתנה הממתינה בכל אחד מאתנו. ברגע שאנו נמצאים בסנטר (מרכז) ומבטאים את הייחודיות היצירתית. להיות טבעי פירושו להיות עצמך. זה פשוט קיים בתוכך ברגע שמחליטים להפסיק להתווכח עם החיים. בהתבוננות בעשייה, בחוויה, המודעות מפנה אותנו פנימה, לחוות את החיים כמשחק. בקבלת החיים כמשחק, החיים דואגים לכל, אין תחושת זהות ומרגישים במרכז של משהו גדול יותר. באופן טבעי לא צריך להגן על כל דעה או מחשבה מאחר וכבר לא מזדהים עמה. אין שום צורך בטכניקה או בכלי עזר אלא חיים את החיים עצמם מרגע לרגע.


בתדר המרומם הוויה, Being מצב שבו הכל מתמוסס - עצמי והלא עצמי, המיינד, החומר, המטרה, היעוד והצורך במשמעות. האבולוציה והחומר אינם קיימים ולכן אין שום דבר שצריך לעשות. חוויה שהחיים הם משחק ואשליה ולכן חסרי חשיבות. הזמן היינו אשליה ולכן גם האבולוציה וההתפתחות זה רק משחק. קיימת תודעת אני הנני רק אין תחושה של אני - רק תודעה טהורה הבאה לידי ביטוי כהוויה. התדר המרומם מהווה תזכורת שהכל בחיים משחק או מחזה, אפילו שאיפותינו בסופו של דבר חסרות משמעות. התודעה בצורה טבעית אין לה אג'נדה או כיוון. אלא פשוט להיות .


בן זוג לתכנות : מפתח 15 הערוץ בעיצוב האנושי: 10-57, 10-34, 10-20 המפתח מוגדר במרכז : G

חלק מטבעת קודון: טבעת האנושיות 10,17,21,25,38,51 חומצת אמינו: ארגינין (Arginine)

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page