top of page
Search
  • Writer's pictureטל מירון

מפתח 1

Updated: Dec 24, 2021

מפתח 1 אנתרופיה – רעננות – יופי

מאנתרופיה לסינתרופיה From Entropy to Syntropy

בתדר הנמוך : אנתרופיה Entropy

בתדר המתנה : רעננות Freshness

בתדר המרומם : יופי Beauty

בתדר הנמוך אנתרופיה, מדד אי סדר במערכת. ככל שמדד האי סדר גדול כך יש פחות אנרגיה לפעולה . במצב של חוסר קוטביות או כיוון מרגישים חסרי תחושה (numbness) או להיפך סערת רגשות, כאוס. תחושה פנימית של עגמומיות, לעיתים מנסים להימנע מהמצב. מחפשים סיבה או לנסות לתקן את התהליך הטבעי ובכך מונעים מהתהליך להתרחש במלואו. מנסים להימנע או נאבקים מבחינה מנטלית בעצב ובדיכאון. לא מקבלים את הכימיה המלנכולית כפי שהיא. אנתרופיה בדומה לוואקום השואב אותך פנימה לתוך עצמך. אם מספיק סבלניים מהחוסר תחושה וההתלהבות, נכנעים למלנכוליה, המערכת נטענת מחדש באנרגיה.

בתדר המתנה רעננות, משהו חי הנוצר מתוך האש הפנימית. יש אמון בחיים, ניתן לשהות בתדר הנמוך ללא התנגדות ובכך היצירתיות מתגלה. השמחה פורצת בהפתעה, בדיוק כמו העצב וישנו צורך לבטא את עצמנו בקול או בדרך אומנותית. נוצר משהו חדש ורענן מתוך הכימיה המלנכולית . היצירתיות לא ניתנת לשליטה, היא פשוט באה והולכת . נוצר משהו חדש שאינו ניתן לחיקוי או נראה קודם לכן. רעננות כפולס יצירתי שאינו ידוע מתי מתפרץ ולא ניתן לשלוט בו. הדחף האנרגטי מהחשיכה מתגלה כאור משדה האנרגיה. רעננות המתפרצת רוצה לבטא את עצמה במלואה דרכך, כך שתוכל ליהנות ולראות את ההשפעה שיש לך על אחרים. על מנת לתת לפרץ היצירתיות להתבטא מומלץ להיות בסביבת האנשים הנכונים, בעלי ראש פתוח שיאפשרו לביטוי הייחודי שלך ויפנו את מרכז הבמה להשראה ויכבדו גם את הצורך האישי שלך לסגת ללבדות.


בתדר המרומם יופי, הנובע מאחדות. יופי הקיים, זוהר ומאיר דרך המודעות של כל אדם. היופי טמון באחדות של כולם. יופי כעובדה כל כך פשוטה וטבעית שאינה ניתנת להסבר או תיאור ובלתי ניתנת להשוואה. במצב זה הכל נראה יפה, אפילו הצללים מאחר ושום דבר איננו קיים בנפרד. יופי אמתי כשהוא בא לידי ביטוי ומומש באדם, מגלם מצב איחוד עם הטוטאליות. יופי כביטוי האחדות בצורה האנושית. יופי כסיבה לחיים והחיים הם הסיבה ליופי.


בן הזוג לתכנות : מפתח 2 הערוץ בעיצוב האנושי: 1-8 המפתח מוגדר במרכז : G

חלק מטבעת קודון: טבעת האש 1,14 חומצת אמינו: ליזין (Lysine)83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page