top of page
Search
  • Writer's pictureטל מירון

מפה אנרגטית לפי העיצוב האנושי

Updated: Sep 18, 2023

לפעמים עולות בי תהיות למה אני צריכה להכיר את עצמי והאם זה בכלל משנה? הגעתי למסקנה ככל שאני מכירה את עצמי ואת צורת התנהלות שלי - כל הפעלה חיצונית גורמת לי לחשוב, למה פעלתי ככה? ולחשוב זה אחד הדברים שאני משתדלת לא לעשות , בכל אופן זה דורש מאמץ ואני לא אוהבת להתאמץ.


לאחרונה נזכרתי במשהו חשוב כשמתחילים להתבונן בחיינו פחות נשאבים לדרמה. אנחנו מתנהלים בקלות מתוך הבנת הצרכים שלנו לכן הרגש, פחד או לחץ כבר כמעט ולא מפעילים אותנו. ישנן הרבה שיטות להכרות עצמית אחת המדויקת הנה המפה האנרגטית של העיצוב האנושי או יומן דיזיין Human Design, בא לי להסביר עליה מעט מבלי להיכנס לשיטה עצמה. מתוך הכרות עם המפה האנרגטית האישית וכן המפה של אחרים ניתן בקלות להבין ולהבחין בשוני בנינו המוביל להבנה וקבלה עצמית שלנו ושל האחר בדיוק כפי שאנו.


בתמונה אפשר לראות בקווים כללים את מה שקיים במפה של העיצוב האנושי. את המפה ניתן להוציא בלינק . בגדול ישנם 9 מרכזים אנרגטיים בדומה לצ'אקרות כל מה שצבוע נחשב מוגדר, לא משנה הצבע, האנרגיה בו תמיד זמינה . כל מרכז בצבע לבן המרכז נחשב כפתוח אם אין כל שער או לא מוגדר. במקומות אלו ניתן להשפיע עלינו מאחר והאנרגיה שם איננה רציפה. המספרים נחשבים כשערים והערוצים זהו חיבור בין שני שערים במפה מגדירים את המרכזים ,צובעים אותם בצבע. כך שכל מרכז מוגדר ישנו לפחות ערוץ אחד פעיל. השערים שצבועים מהווים אנרגיה נוספת שקיימת במפה ונמצאים במרכז מוגדר או לא.


ניתן לחפש מידע נוסף על כל מרכז, שער וערוץ באינטרנט די בקלות בעיקר באתרים באנגלית . כרגע אני לא אסביר למה יש הפרדה לאדום ושחור אולי מתישהו בהמשך. רצוי להתחיל עם השער הכי חשוב הנמצא בשמש מהווה חלק גדול מהאנרגיה הפעילה שלנו. אסיים בהמלצה אישית אם הנושא מושך אתכם לכו לקריאת מפה מסודרת ותבואו עם שאלות שמעניינות אתכם על עצמכם או בכלל על המפה. בהצלחה.


Enjoy the ride and May the force be with you.


846 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page